Smögen - Kungshamn


2012-07-25

Hållö Gap
(Gabet lokalt/locally),
 inseglingen söderifrån (S) till Kungshamn & Smögen

[  Här har du en enslinje med Gravarne fyrar   ( 2 Iso R 023.5° )  ]

enslinje= leading lights Gravarne fyrar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-10-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-06-08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016-11-03


Looking Southwest from Tjuvsundsberget
2010-01-08
2009-10-29
 

 

 

 

 

 

 

 
2016-10-30

Hatteflu fyr utanför KlevuddenHatteflu fyr, Hållöfärjan & segelfartyg
2015-05-15


Hållö fyrHållö fyr: Flera bilder - More pics

               

 

 

 

 Ensfyrarensfyr, ensfyrar= leading light, leading lights
(bakre= rear)     

Offshore Race
2018-07-20

ensfyr, ensfyrar= leading light, leading lights
(bakre= rear)

BeaconByttelocket


Byttelocket
 (kummel)
[ kummel, röse, stenkummel= engelskans  ' cairn' ]
Beacon


Byttelocket
Looking SSW (South South West)
(Hållö Gap)2010-01-30KolebådanKolebådan
2015-02-06
Kolebådan fyr
2018-07-20
Här går vi österut via Tångenrännan mot Bohus-Malmön alt fvb "sörover" mot Lysekil etc.
 

Fyren Flåttarna 


              

 

 

 

 

 

Flåttarna fyr
2012-09-04 
Vy österut från  Tångenrännan mot Bohus-Malmön


 

Fyren Flåttarna 
Tångenrännan East

 

 

 

 

 Hatteflu fyr2015-04-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kleven SE
              
 

 

 

 

 

 

 
Hatteflu fyr & till höger ser du Skäret i Gabet (Hållö Gap)2020-08-14
Pengeskär fyr2015-03-10

Pengeskär fyr
2019-10-31

Pengeskär fyr
2013-03-03

         

 

 

Pengeskär fyr
2011-05-22


 

 


Pengeskär fyr
2011-11-10
Vy från Klevudden
 

 

Pengeskär fyr
2016-07-04

Skarvesätt, fyrFyrlyktan Skarvasätt på ön Skarvesätt
Approx NW Smögen
2011-11-15


Fyrlyktan Skarvasätt
2011-11-152008-09-13
Fyrlyktan Skarvasätt på ön Skarvesätt med Smögens vattentorn i bakgrunden.
 

 

 

 

 

 

 

2022-08-25

 

 

 

 

 

 


2017-03-18

 

 

 

 

 2022-08-25


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flera fyrbilder från  "Yttre Tryggövatten"


Sjöfartslexikon


Sjösportskolans Seglarordlista


Sjötermer hos Östersunds Motorbåtklubb
ÖMK bildades 1925 och är en av Sveriges äldsta båtklubbar.

Ordlista - Svenska träbåtar

Lighthouse Glossary of Terms  (fyrlexikon)

Lighthouse information & preservation

Flera fyrbilder från  "Yttre Tryggövatten"


Om fyrar och fyrteknink
Sjöhistoriska museet
Svenska Fyrsällskapet


 
© Swengelsk, KB ®
webmaster