Hållö fyrplats
Vy från Tjuvsundsberget2016-11-03

2011-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Hållövy från östra sidan av Hasselön  2016-07-17
(View towards Hållö Lighthouse from Hasselön East)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hållö fyrplats 2015-03-21


 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-10-30

 

 

 

 

2015-04-16

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östersidan  (East side) 2014-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Lotshamnen 2014-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-08-08

 

 

 

 
 

 

Hållö fyrplats  2016-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrvy norrut mot Smögens vattentorn (Looking North towards the watertower at Smögen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-06-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 

 

 

 

 

2013-06-27     2013-06-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-06-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket NNE of Hållö Lighthouse  (2013-06-23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö Gap (... eller Gabet som det heter lokalt), inseglingen söderifrån till Kungshamn & Smögen
[  Här har du en enslinje med Gravarne fyrar   ( 2 Iso R 023.5° )  ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr from SSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSE Hållö fyr med Hamnskär i förgrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö lighthouse from SSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyren uppfördes 1842 & byggdes om (kompletterades) 1868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanför Hamnskär kummel & Lotshamnen
(2012-07-25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnskär kummel & insegling till Lotshamnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegling till Lotshamnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Skylt i Lotshamnen  (2014-05-21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrvaktarbostäderna  (2014-05-21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-10-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hållö fyr uppfördes 1842 och byggdes om (kompletterades) 1868 

[Hållö lighthouse was built in 1842 and additions were made in 1868]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö lighthouse from NW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houses previously used by lighthouse staff till 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr [ Fl 12s  21M ] i vinterskrud 2010-12-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö sedd från Smögens hamn
2006-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållövy från Tjuvsundsberget
2009-02-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö i hård vind 2006-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö i storm 2007-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållövy från Tjuvsundsberget
2008-10-28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ett minnesmärke på Hållö, som påminner om en tragisk händelse som inträffade under 2:a världskriget.
 Här kan du läsa om detta.

 

 

 

 

 

  

 Den danska räktrålaren S.255 NORTH SEA  lämnar Smögens Fiskauktion 2015-12-13

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Tångenrännan i hårt väder 2012-01-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeskärs fyr i förgrunden och Hållö fyr i bakgrunden 2011-02-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL44 MARIE  från Hasselösund  N Hållö fyr  2007-07-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr i bakgrunden, och Skåreskärs kummel till vänster i förgrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållövy från Smögenbaden 2008-01-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Kleven W   2013-01-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö fyr sedd från golfbanan vid Smögenbaden  2013-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lighthouse Glossary of Terms  (fyrlexikon)


Lighthouse information & preservation

 

Marin Ordlista   -   S E A H O R S E

 

NAUTISKT TÅGVIRKESLEXIKON
Här finns flera sidor för närområdet
 Kungshamn  Smögen   Väjern


 
© Swengelsk, KB ®
webmaster