Call at Smögen   -   Anlöpa Smögens hamn


Smögen - Kungshamn


2012-07-25

Hållö Gap
(Gabet lokalt/locally),
 insegling söderifrån (entering from/approaching from S) till Kungshamn & Smögen

[  Här har du en enslinje med Gravarne fyrar   ( 2 Iso R 023.5° )  ]

enslinje= leading lights Gravarne fyrar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 2015-10-11
     
Lokalradio

2014-05-21
2014-05-21Smögenfyrarna

Lights (Left to Right): Hatteflu, Pengeskär & Byttelocket

 


2015-12-13

More info on Archipelago - Skärgårdsinfo

Smögen     West      Side


Byttelocket

    

        

 

 

 

 


Byttelocket
2018-05-30
        
Sydvästvart
2016-11-03
-A southwesterly look upon things


 

 

  2022-09-05

  2022-09-05 

 

 

 

 

 

 


2016-10-30

Hatteflu light to the right

Pengeskär light to the left-See your chart, nautical chart...
Hatteflu fyr

 

 


 

Den nedre ensfyren på Tjuvsundsberget i förgrunden
(Kungshamn)
2015-02-22 

 

 

 

 

 

 

 

Sydvästvart

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatteflu & Pengeskärs fyrar
Pengeskärs fyr approx  WSW of Hatteflu

 

 

 

 

 

 

 

Gabet, looking SSW from Guleskär
(Hållö Gap)

 2009-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket kummel
2014-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket kummel
2014-06-18
Österut ser du fyren Kolebådan och Tångenrännan 
 och i  bakgrunden syns skorstenar vid Preemraff i Brofjorden.
Dessa skorstenar är betydligt längre bort än vad det ser ut som på denna bild.

 

 

 

 

Skäret i Gapet
2014-05-21

 

 

 
 

Skäret i Gapet
View of Hatteflu light from SE
Hatteflu
2019-10-31


 

 

Hatteflu light from SE

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Smögen village and its Old Pilot Lookout House

 


Hatteflu light, looking southwestward

 

 

 
Hatteflu light is at the very left here.

The Watertower is approx NNW of Hatteflu light.
2016-10-30
Looking approx NNW towards watertower
Klevudden with new houses (close to center and left)
2016-10-30Seawall (breakwater) at Smögen inlet
  Approx SSE from watertower
2016-10-30 Fish Auction Pier to the right in this picture
-For Trawlers landing their catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guleskär Center-Right

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

LADY ELLEN av Skärhamn
anlöper Smögens hamn  2014-08-09

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatteflu light, view from N
2013-09-06

 

 


 

 

 

Hatteflu
2015-03-21

 

 


 

 

 

Strong Winds  2015-03-07

  

 

 


 

 


  

 

Hatteflu Light 2011-03-28

Skäret i Gapet, to the right, is equipped with RADAR reflector

-Photoview is from Kleven, comprising the South side of the harbor

 
 

 

 

View from WNW of Hatteflu light
The island on your port side is Kleven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View from WSW of Kleven
- Smögen watertower in the background (NE)

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket kummel med Hållö fyr i bakgrunden
(View from NNE)

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket (beacon)  [ Fl R 3s ]   &   Hållö Gap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeskär light with Hållö lighthouse in the back

 

 

 

 

Pengeskär light


   

Stormbyar över Pengeskärs fyr & Likskär
2015-03-10


 

 

 

 

 

 

Hasselön and Smögenön on your right

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållö Gap  2013-07-10 
 (ENE Hållö lighthouse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselön in the center background
2012-07-25

 

 

 

Det finns de som tycker att detta är grymt roligt ...
-Some consider this great fun...
Gråtruten verkar kanske inte helt övertygad.
2014-07-03

Gråtrut  -  Latin: Larus argentatus  ( English = Herring Gull )
Havstrut  -  Latin: Larus marinus  ( English = Great Black-backed Gull )
 

 

 

 

2009-07-26

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket  (from NNW)

 

 

 

 

 

 

 

 


Byttelocket  (from NNE)
 

 

 

 

 

View from Tjuvsundsberget 2012-01-20 

 

 

 


 

 

 

 

 

Så här såg Smögens hamninlopp ut   2007-08-10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Lite  underhållning vid dåligt väder…

Mer räkor – Bohusfiskare i bilder - YouTube

 Hållö fyr - utanför Smögen. - YouTube

 See Smögen & Sotenäset, in Bohuslän, Sweden, from the air. - YouTube 

 

 

 


ArchipelagoSjömansservice


Andra sidor för närområdet
Kungshamn      Väjern

Seahorse - Sjöfartsordlista & marina länkar

Tågvirkeslexikon, rep & tampar & uttryck
 
© Swengelsk, KB ®
webmaster