S107-SKAGERAK
Lämnar Guleskär
Kungshamn
går här "Sörover" i Hållö Gap
2022-05-22
    


 


Båtar som ibland har besökt Smögens Fiskauktion

Även danska båtar landar fisk & räk på Smögen...

    S.226 EMMELY PILEGAARD av SKAGEN
har just lossat vid Smögens Fiskauktion
2013-04-16

  

 

 

 

 


...och här lossar
 S.107 ULLA LUNDBLAD av Skagen
  


2013-04-28

 

 

S.107 ULLA LINDBLAD av Skagen går ut efter att ha lossat fisk & räk vid Smögens Fiskauktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNET-Hirtshals-DK
2022-09-05


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG410 SIGNET
Kungshamn, Guleskärskaj W
2024-06-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIGNET-Hirtshals-DK
2022-09-05
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

S.158 (DK)
SARON av Skagen vid Fiskkajen 2014-07-03

 

 

 
  

S.158 SARON av Skagen 2012-12-09

 

 

 

 


 

 

SARON & NORTH SEA (orig Skagen, DK)
vid Smögens Fiskauktion

2014-07-03

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NORTH SEA (Skagen, DK) vid Fiskkajen 2014-07-03

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 NORTH SEA (S.255) leaving Smögen 2015-12-13

   


S.255
NORTH SEA
Leaving Smögens Fiskauktion
2020-05-31

 

 
 

 

 

 

 

 

 
S.255
NORTH SEA
Guleskärskajen, Kungshamn
Kungshamnsfiskarna
(KA)
2020-05-31

 

 

 

 

 

HG.410 SIGNET av Hirtshals
2013-07-04

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG.410 SIGNET av Hirtshals
2013-07-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM 424 WESTBANK av Hanstholm vid Fiskkajen 2013-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väder & Weather Information

Ordböcker, ordlistor & lexikon
DICTIONARIES

SEAHORSE

Båtordlista, Glossary
(Marine Wordlist)

 

KUNGSHAMN