Smögens Fiskauktion
( 2013-06-24  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LL13 HÖKEN vid Fiskauktion
2013-08-26

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL775 RIO vid Fiskkajen 


   2015-01-22

 

UA302 HERMANÖ               

UA302 HERMANÖ lossar räk 2006-04-11               

LL207 NAUTIC
 2013-05-15     LL110 KLINGERÖ
 2013-05-15

 


 

LL1248 SAIBON  2011-01-06     

LL1248 SAIBON lossar 2011-01-06

 LL470 STARLET vid Fiskauktion 2011-01-06

 Båtarna lossar makrill 2013-05-28 (07:02). LL89 PAULINE ligger närmast.

 

 

LL44 MARIE vid Fiskauktion 2013-05-28 (06:54)

LL44 MARIE   LL628 ATLANTIC av Grundsund
2015-02-26

LL628 ATLANTIC [Grundsund]
2015-02-26

 

  

 

 

 


LL628 ATLANTIC
NE Rasmusskär, SE Vämlingen,
W Kleven
2020-07-06

Visits - Besökande båtar vid Smögens Fiskauktion