Här övervakas sorteringen av kräfta vid LL635 NOLSÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Trålsällskap

 Havstruten är ju störst av våra trutar och känns igen på en kraftig näbb och hals.
Rygg och vingar är svarta på ovansidan men vita på undersidan. I alla åldrar har den gråskära ben.

Gråtruten är den näst största truten.
Den vuxna gråtruten har blågrå rygg, och vingtopparna är lika som fiskmåsens. I övrigt är fjäderdräkten vit.
Fötterna är ljusröda (på vuxen fågel) eller brungrå (på ung fågel).
Benen är vanligtvis skära, men det finns individer med svagt gula ben.
Näbben är gul med ljus spets och i främre delen av undernäbben finns en röd fläck (på vuxen fågel).
Näbben är mörk med rödaktig bas (på ung fågel).
Iris är ljusgul (på vuxen fågel) eller mörkbrun-ljusgul ( på ung fågel ).
Den röda fläcken på undernäbben utvecklas under tredje vintersäsongen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man trålar så finns det ofta sällskap med i arbetet i form av trutar, även kvällar & nätter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en gammal trålkompis som numera mest fjäskar för sill vid bryggan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jag äter bara sill, så det så!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smögens Fiskauktion 2012-05-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makrillfiskets stora supportrar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad vore väl dörjefisket utan måsfåglarna (...huvudsakligen gråtrut & havstrut)?

Gråtrut  -  Latin: Larus argentatus  ( English = Herring Gull )
Havstrut  -  Latin: Larus marinus  ( English = Great Black-backed Gull )

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

... och flera är de "kamrater" som vill  ha fiskrens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
© Swengelsk, KB ®
webmaster