2018-07-20















 

Norr om Lännudden   2016-01-17

 











 

 

 

 

 

 

Norr om Lännudden   2016-01-17

 

 














 

 

 

Lännudden här i centrum av bilden
2013-03-24

[Lännudden ligger alltså mellan Smögenön & Kleven]

 

 



























2018-09-09



















2018-09-09























2019-04-08









 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-02-06

I den inre delen av Smögenhamnen finner man vintertid HEIMDAL

HEIMDAL



 

 

 

 




 

 

2018-09-09









 

 

 

 

2015-02-04
[Smögenön till höger, ja.]

Lännudden is on your left here, yes.

 

 

 

 














FREJA - en Fisher 46 från Ödsmål
2020-07-08



















































 

 



2013-08-08
[Lännudden is here on your right.]

 












 





2016-06-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 












2014-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-08-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-01

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-04

 

 

 

 

 





















2020-06-27


 

 

 

 

 





 





2020-06-27














 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2013-06-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-07-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-02

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-08-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-08-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleven är föröver och om styrbords bog har du Lännudden.
2012-10-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Bilden är tagen från Lännudden och Smögenbryggan (på andra sidan) ligger på Smögenön.
Lännudden är den lilla ön mellan Smögenön & Kleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-09-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012-03-19















 

 





Lugnet råder i inre hamnen (2013-11-02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lännudden SW  2013-06-16

 







 

 

 

 

 

2014-12-31




 

 

 

 

 






 



2016-07-04












 

 

 

2016-07-04

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 


 

 

Del av Lännudden   2012-03-17

 

















2016-03-28
















 

 

 


 

SW Lännudden 2013-06-16


































Lännuddevy från Kleven W
1992 (?)
























 




SW Lännudden 2016-07-04













 

 

 

 

 

 

 

Bilden är tagen från Lännudden och i bakgrunden skymtar en del av Smögenbryggan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är Smyghålet
som skiljer Lännudden (till vänster i bild) från Smögenön (till höger i bild).
[This narrow escape route for smaller vessels separates Smögenön from Lännudden.]

Pictures from Nya Hamnen (New Harbor)  -Här finns bilder från Nya Hamnen
Här finns flera sidor för närområdet
Kungshamn    Väjern

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster