SSRS  Smögen  Sjöräddningsdagen 2013-08-03
        

Självfallet var även Räddningstjänsten på plats med två bilar varav en är s.k. Dykarbil
2015-05-17

Sjöräddningsdagen 2015-08-01

Sjöräddningsdagen 2017-07-15

      
© Swengelsk, KB ®
Webmaster