Njord

    Sveriges största tidning om yrkesfiske
SMÖGENS
FISKAUKTION

Räkfisket & Strömstad


Sjömatsfrämjandet
(f.d. Svensk fisk)

 

Nordens Skeppshandel, Smögen         Fiskareföreningen Norden      

 

LL628 Atlantic               LL44 MARIE           

Sjömansservice

 

 

 

 

 

      

 

 

Nautical phrases and the origins of some present day expressions
 

The Maritime Glossary of The Transportation Institute

 

Nautical Expressions in the Vernacular
 

Nautical Glossary from GOALS
 

Nautical Nomenclature  

 

 

 

 

Naval Terminology, Jargon, and Slang FAQ


Glossary of Tall Ship Terms

Maritime Etymology

 

 

 

Rimship Förkortningslista  Shipping Abbreviations

Shipbuilding and glosssary


Flowmeter Directory   Engelskspråkig maritim ordlista


 

Online Nautical Dictionaries  Länkförteckning över nautiska & maritima ordlistor och lexikon på flera olika språk

 

Glossary of Maritime Law Abbreviations, Definitions, Terms

Glossary of Oceanography & the Related Geosciences
 

Peter D. Green's Nautical Words & Terminology

 

Transportation Institute - Glossary of Maritime Terminology

P&O Nedlloyd Dictionary - Shipping

 

 

Gulf Yachting Association   Yachting & Boating World   Yachtingnet

SchoonerMan - Schooner; Boats & Ship Terms and Vocabulary

Sailors Choice - Nautical Terms Index

Schooner Vocabulary

 

 

Nautical Dictionaries
 

        Maritime Museums Online   
 

 

 

Lotsförbundet, Svenska

 

 

 

 


 

Useful links while in Swedish and Scandinavian waters

 

The new ships...

Broströms

The Stena Vision and the Stena Victory

 

Lotsning - Pilot & Piloting in Sweden
Lotsning Sjöfartsverket hade år 2000 cirka 235 lotsar anställda.
Lotsarna ger service till fartyg på gång till och från våra hamnar.
Under 2000 utfördes 46 341 lotsningar.
Det var en minskning med 947 jämfört med 1999.

 

Sjöfartsverket hade år 2007 cirka 213 lotsar anställda.
Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom svenskt sjöterritorium.
Under 2006 utfördes 38 133 lotsningar.


 

 

 

 

FURUNO

 

Navico & Simrad

 

SeaMech Skagen Hirtshals

 

Lowrance & navpoint

 

GARMIN

 

 

Sleipner  AS

 

 

GARMIN - GPS Glossary

Glossary of GPS Related Terms 

 

 

 

Maringuiden & fritidsbåtar

 

Erlandssons Brygga

 

Hjertmans

 

WATSKI

 

Nautic Webshop
 

Marinplus

 

Marinaman

 

seasea

 

 

Claessons Trätjära i Göteborg

 

Animated Knots - Splitsning, animerad

 

Welcome to the Knots on the Web   -   Om knopar & knutar...

 

 

 

             

 

 

 

Fartyg i beställning per januari 2008

 

 

Seahorse En enkel gloslista kring sjöfart