KBV001 POSEIDON  2013-04-28  [10:29:03]


KBV001 POSEIDON följer efter LL107 RIMFORS
 till Guleskärskajen i Kungshamn
2013-04-2810:30:27
LL107 RIMFORS  2013-04-28  [10:28:38]


LL107 RIMFORS   [10:28:53] 10:34:30

10:46:05

 
LL107 RIMFORS & KBV494    [10:31:35]
[10:32:23]


KBV494KBV494  [10:51:38]11:25:20

         
                                                        11:53:12
Gamla trätrålare i Smögens hamn omkr 1976