Rasmusskär, W Kleven  [ SSE Skåreskär kummel & SE Vämlingen ]

Här förliste ångaren S/S ZEPHYR 1886-12-10 efter att ha gått på grund vid Rasmusskär (W Kleven)
på sin resa från Göteborg till Kristiania. Kapten Nyman hade tänkt runda Kleven, passera mellan Rasmusskär och Kleven
för att därefter gå vidare öster om Skåreskären, utanför Smyghålet, och därefter NW.
Fartyget bröts i två delar och akterskeppet sjönk. Fiskare tillsammans med Smögens livräddningsbåt,
en lotsbåt samt en av ångarens egna livbåtar räddade alla ombordvarande.
Sydlig storm i kombination med en särskilt stark nordlig ström angavs som förklaring till förlisningen.
Halva vraket och pannorna stod länge kvar på skäret. En vrakauktion anordnades på Smögen den 30 december
där diverse utrustning och inventarier såldes som man bärgat dels på skäret och dels i sjön.
Vraket bärgades aldrig men enligt uppgift så bärgades ena ångpannan för att bogseras mot Norge.
Bogseringen varade inte så länge förrän pannan sjönk och gick förlorad.

(Olika källor har inte samma tidsangivelse.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-04-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-02

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Här passerar HEIMDAL Rasmusskär 2012-12-28 på väg mot hemmahamnen på Smögen.
Heimdal byggdes1932 på Ringens Varv i Marstrand som lotsbåt nr 57 till Göteborgs lotsstation på Ängholmen.
Därefter stationerades båten på Långedrag och efter 1957, då Sjöfartsverket övertog henne,
tjänstgjorde HEIMDAL vid Vinga lotsplats.
Hon var aktiv tjänstebåt till 1969 då Christer Samuelsson köpte henne.
Hon är idag K-märkt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här passerar fiskebåten LL916 WENDLA Rasmusskär  2011-11-13
Bakom Rasmusskär ser vi närmast Vämlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL1149 HERRING
på väg "hemover" mellan Rasmusskär & Brimskär
(2012-03-25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL1149 HERRING mellan Rasmusskär & Brimskär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Kleven W mot Brimskär 2016-08-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-07-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016-08-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West of Kleven  2011-05-24    

          

Vämlingen  2011-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-07-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi några bilder från 70-talet. Bilderna är tagna Kleven W.

      


 
© Swengelsk, KB ®
webmaster