Smögen - Kungshamn


2012-07-25

Hållö Gap
(Gabet lokalt/locally),
 insegling söderifrån (entering from/approaching from S) till Kungshamn & Smögen

[  Här har du en enslinje med Gravarne fyrar   ( 2 Iso R 023.5° )  ]

enslinje= leading lights Gravarne fyrar

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-25

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 2015-10-11
     

 

 

 

 

 

Smögenfyrarna

Lights (Left to Right): Hatteflu, Pengeskär & Byttelocket

 

 

 

 

 


2015-12-13

More info on Archipelago - Skärgårdsinfo

Smögen     West      Side


Byttelocket

 

 Byttelocket
2018-05-30